Muu Toiminta

Muu Toiminta

VARATTAVAT LASERAMMUNNAT

Muille kuin seuran jäsenille veloitus on 50€ / tunti. Varaajan ryhmäkoolle ei ole rajoitusta. Varauksen voi tehdä ottamalla yhteyttä sähköpostilla Markku Perkkiöön (puheenjohtaja@ojakylanmetsastysseura.com) ja sopia samalla ammunnan järjestelyistä. Voit myös varata seuran muita tiloja sopimuksen mukaan. Käytännön järjestelyistä ja vuokrasta sovittava erikseen ottamalla yhteyttä sähköpostilla Markku Perkkiöön (puheenjohtaja@ojakylanmetsastysseura.com).

Riistakolmio laskennat on hoidettu vuosittain kuntoon.

Riistanhoitoa suoritetaan linnunruokinnalla, riistapeloilla, ja rauhoitusalueilla.

Pienpeto pyynnillä (supi, minkki yms.) on helpotettu metsäkanalintujen oloja.

Kohdistus ja harjoitus ammuntoja järjestetään keväästä syksyyn.

Koetoiminta yms. ?

Tilastot: Saalistilasto 2014

Jos keksit  jotain muuta niin laita postia

paivitys@ojakylanmetsastysseura.com