Metsästys

Valtakunnalliset metsästysajat löytyy tästä linkistä.

Ojakylän metsästysseura noudattaa valtakunnallisia metsästysaikoja.

Pois lukien seuran omat rajoitukset jotka löytyvät alla luettelona.

             Rauhoitusalueet

Kuusikon alue rauhoitetaan pienriistan pyynniltä, ei koske tuho eläimiä.

Vesilintujen pyynnissä Ouluntien sillan ja Nivahäivälän välinen alue Kalajoessa on rauhoitettu.

Niemelänkyläntien ja joen välinen alue rauhoitetaan 20.8 asti(kyyhkyt ja varis).

Suositellaan metsästyksessä vähintään 300 metrin etäsisyyttä taloihin.

            Riistakiintiöt

Jänikselle ei kiintiötä .

Metsäkanalinnut kolme teertä ja yksi uros metso.

Pyylle ei rajoituksia.

Koppelo, Peltopyy ja Fasaani on rauhoitettu.

Metsäkauriin pyynti suoritetaan porukkapyyntinä ja kiintiöksi päätettiin 5 aikuista ja 5 vasaa. Kaurispukin kevätpyynti sallitaan mikäli lupia on. Johtokunnalle myönnetään oikeus muuttaa kauriskiintiötä kauden edetessä.

         Muut rajoitukset

Metsäkanalintujen pyynti pelloilta on kielletty.

Teräshaulien käyttö on kielletty Oja- ja Ylivieskankylän metsästysyhdistys ry:n alueella. Teräshaulien käyttö sallitaan jokivarressa.

Jäsenmaksu : 20 € maanomistajajäseniltä , 40 € rivijäseniltä

Kausikortti: 80€ Kyyhkyt, vesilinnut ja jänikset.

Päiväluvalla saa metsästää seuran rajoitusten mukaan. Jäsen voi tuoda mukanaan vieraan metsästämään seuran sääntöjenmukaisia riistaeläimiä (poislukien kauris).
Vierasluvan hinta 10€ / päivä. Maksu seuran tilille
FI30 5534 0520 1254 48 kuitti mukaan metsälle. Päiväluvan haltijalla on oltava aina seuran jäsen mukana. Jäsenen on ilmoitettava vieraan tuomisesta jollekkin seuraavista vierasluvan myyjistä.

Päivälupia myyvät: Markku Perkkiö      puh. 0400-282928

                                 Jussi Rautio   puh. 050-5466760

                                 Veli-Matti Vierimaa puh. 040-7077971

                                 Antti Hirvelä            puh. 040-5188531

Saalismäärät vähennetään mukana olevan seuran jäsenen kiintiöstä.

Liittymismaksut: Uusi jäsen 40 €
Hirviporukkaan liittyminen 200 €

Seuran jäsenenä toimi metsästyssäännösten mukaisesti sekä noudata hyviä metsästystapoja metsällä oltaessa. Älä aiheuta liikkuessasi vahinkoa metsälle tai viljelyksille. Kerää aina pois kaikki mukanasi tulleet roskat sekä ammutut hylsyt. Mielellään ota mukaan myös muiden ampumat hylsyt jos niitä on jäänyt maastoon.

Pysäköi autot aina niin että et hankaloita muuta alueen liikennettä tai estä muiden alueella toimivien henkilöiden työtä tai harrastusta.

Liikkuessasi metsällä toimit samalla myös seuran ”edustajana” joten huomioi muiden alueella olevien henkilöiden oikeudet.