Metsästys

Valtakunnalliset metsästysajat löytyy tästä linkistä.

Ojakylän metsästysseura noudattaa valtakunnallisia metsästysaikoja. Koirien kouluttaminen sallitaan.

Pois lukien seuran omat rajoitukset jotka löytyvät alla luettelona.

             Rauhoitusalueet

Kuusikon alue rauhoitetaan pienriistan pyynniltä, ei koske tuho eläimiä.

Vesilintujen pyynnissä Ouluntien sillan ja Nivahäivälän välinen alue Kalajoessa on rauhoitettu.

Niemelänkyläntien ja joen välinen alue rauhoitetaan 20.8 asti(kyyhkyt ja varis).

Suositellaan metsästyksessä vähintään 300 metrin etäisyyttä taloihin.

Klo 23-06 välisenä aikana tapahtuvassa metsästyksessä suositellaan 500m etäisyyttä taloihin tai asukkaan suostumusta metsästystapahtumaan.

            Riistakiintiöt

Jänikselle ei kiintiötä .

Metsäkanalinnut kolme teertä ja yksi uros metso.

Pyylle ei rajoituksia.

Koppelo, Peltopyy ja Fasaani on rauhoitettu.

Metsäkauriin pyynnissä kiintiöksi päätettiin 4 aikuista ja 4 vasaa.

Kaurispukin kevätpyynti sallitaan mikäli lupia on. Johtokunnalle myönnetään oikeus muuttaa kauriskiintiötä kauden edetessä

Kaurisisäntinä toimii Jussi Rautio ja Veli-Matti Vierimaa joihin voi ottaa yhteyttä pyyntiin liittyvissä asioissa. Kauriinmetsästykseen osallistuvat ilmoittautuvat syyskuun loppuun mennessä vastaaville kaurisisännille.

Kauris yhteyshenkilöksi valittiin Jussi Rautio. Kauriinmetsästykseen osallistuvat ilmoittautuvat syyskuun loppuun mennessä vastaavalle.
Peura päälliköksi valittiin Jussi Rautio.
Peuranmetsästykseen osallistuvat ilmoittautuvat päällikölle
.

         Muut rajoitukset

Metsäkanalintujen pyynti pelloilta kielletään. 23-06 välisenä aikana tapahtuvassa metsästyksessä on etäisyyden oltava vähintään 500m lähimpään asutukseen, tai metsästäjä on velvollinen hankkimaan suostumuksen metsästystapahtumalle.
Kehotetaan noudattamaan äärimmäistä varovaisuutta tuulivoima alueilla. Informoidaan jäseniä nettisivuilla.

Teräshaulien käyttö on kielletty Oja- ja Ylivieskankylän metsästysyhdistys ry:n alueella. Teräshaulien käyttö sallitaan jokivarressa. Johtokunta esittää että korvaavien haulimateriaalien käyttö sallitaan koko seuran alueella. Suositellaan huopavälitulpallisten patruunoiden käyttöä peltojen läheisyydessä.
.

Jäsenmaksu : 20 € maanomistajajäseniltä , 40 € rivijäseniltä

Kausikortti: 80€ kyyhkyjen, vesilintujen, jäniksen pienpetojen ja
haittalintujen pyyntiin harkinnan mukaan.

Päiväluvalla saa metsästää seuran rajoitusten mukaan. Jäsen voi tuoda mukanaan vieraan metsästämään seuran sääntöjenmukaisia riistaeläimiä (poislukien kauris).
Vierasluvan hinta 10€ / päivä. Maksu seuran tilille
FI30 5534 0520 1254 48 kuitti mukaan metsälle. Päiväluvan haltijalla on oltava aina seuran jäsen mukana. Jäsenen on ilmoitettava vieraan tuomisesta jollekkin seuraavista vierasluvan myyjistä.

Päivälupia myyvät: Jussi Rautio   puh. 050-5466760

                                   Veli-Matti Vierimaa puh. 040-7077971

Saalismäärät vähennetään mukana olevan seuran jäsenen kiintiöstä.

Liittymismaksut: Uusi jäsen 40 €
Hirviporukkaan liittyminen 200 €

Seuran jäsenenä toimi metsästyssäännösten mukaisesti sekä noudata hyviä metsästystapoja metsällä oltaessa. Älä aiheuta liikkuessasi vahinkoa metsälle tai viljelyksille. Kerää aina pois kaikki mukanasi tulleet roskat sekä ammutut hylsyt. Mielellään ota mukaan myös muiden ampumat hylsyt jos niitä on jäänyt maastoon.

Pysäköi autot aina niin että et hankaloita muuta alueen liikennettä tai estä muiden alueella toimivien henkilöiden työtä tai harrastusta.

Liikkuessasi metsällä toimit samalla myös seuran ”edustajana” joten huomioi muiden alueella olevien henkilöiden oikeudet.