Metsästys

Metsästys

Valtakunnalliset metsästysajat löytyy tästä linkistä.

Ojakylän metsästysseura noudattaa valtakunnallisia metsästysaikoja.

Pois lukien seuran omat rajoitukset jotka löytyvät alla luettelona.

             Rauhoitusalueet

Kuusikon alue rauhoitetaan pienriistan pyynniltä, ei koske tuho eläimiä.

Vesilintujen pyynnissä Ouluntien sillan ja Nivahäivälän välinen alue Kalajoessa on rauhoitettu.

Niemelänkyläntien ja joen välinen alue rauhoitetaan 20.8 asti(kyyhkyt ja varis).

Suositellaan metsästyksessä vähintään 300 metrin etäsisyyttä taloihin.

            Riistakiintiöt

Jänikselle ei kiintiötä seuran jäsenille.

Kausikortilla saa pyytää 5 jänistä.

Metsäkanalinnut 3 kpl. joista yksi saa olla uros metso.

Pyylle ei rajoituksia.

Koppelo, Peltopyy ja Fasaani on rauhoitettu.

Metsäkauriin pyynti suoritetaan porukkapyyntinä ja kiintiöksi päätettiin kolme aikuista ja neljä vasaa.

         Muut rajoitukset

Metsäkanalintujen pyynti pelloilta on kielletty.

Teräshaulien käyttö on kielletty Oja- ja Ylivieskankylän metsästysyhdistys ry:n alueella. Teräshaulien käyttö sallitaan jokivarressa.

Jäsenmaksu : 20 € maanomistajajäseniltä , 40 € rivijäseniltä

Kausikortti: 80€ Kyyhkyt, vesilinnut ja 5 jänistä.

Päivälupa: 15€/päivä saa metsästää seuran rajoitusten mukaan.

Päiväluvan haltijalla on oltava aina seuran jäsen mukana.

Saalismäärät vähennetään mukana olevan seuran jäsenen kiintiöstä.

Liittymismaksut: Uusi jäsen 40 €
Hirviporukkaan liittyminen 200 €

Päivälupia myyvät: Markku Perkkiö      puh. 0400-282928

                                 Juha-Matti Vaara   puh. 050-3466237

                                 Veli-Matti Vierimaa puh. 040-7077971

                                 Antti Hirvelä            puh. 040-5188531

Seuran jäsenenä toimi metsästyssäännösten mukaisesti sekä noudata hyviä metsästystapoja metsällä oltaessa. Älä aiheuta liikkuessasi vahinkoa metsälle tai viljelyksille. Kerää aina pois kaikki mukanasi tulleet roskat sekä ammutut hylsyt. Mielellään ota mukaan myös muiden ampumat hylsyt jos niitä on jäänyt maastoon.

Pysäköi autot aina niin että et hankaloita muuta alueen liikennettä tai estä muiden alueella toimivien henkilöiden työtä tai harrastusta.

Liikkuessasi metsällä toimit samalla myös seuran ”edustajana” joten huomioi muiden alueella olevien henkilöiden oikeudet.