Pm-haukkukoe 24.09.2022.

Kenkänevan maastossa ”Tuulimylly puiston alueella” Heusa -Malkasaari järjestetään hirvikoirien piirimestaruus haukkukoe 24.09.2022. Välttäkää turhaa liikkumista ja koirien irtipitoa ko.alueella koepäivänä.