Hirvenhaukkukokeet 6-7.1.2022

Hirvenhaukkukokeet 6-7.1 2022 Ojakylänmy.ry:n alueella. Kokeeseen on varattu Tuulipuiston alue (Kenkälänneva), Härkinrämeen alueesta lähtien Sorvarin alueeseen rajoittuva maasto sekä Tynnyrinevan tiestä eli vanhan teurastamon alueesta Kivikurun alueeseen rajoittuva maasto. Pyrkikää välttämään tarpeetonta liikkumista ko.alueilla koepäivinä 6-7.1.2022.